Hormonální terapie proti stárnutí u mužů. Endokrinologie stárnutí – krátký přehled | Kardiologická revue – Interní medicína

Andropauza = mužský přechod: příznaky a léčba. V jakém věku nastává?

přestaňte Mobb suisse proti stárnutí nejlépe střežené tajemství proti stárnutí

Stáhnout PDF English info The Endocrinology of aging — short overview Human life extension in developed countries and related social, medical and economic consequences have become a growing matter of public concern.

Impaired physical and mental performance in elderly individuals is not necessarily caused by age and deserves adequate dia­gnosis and therapy. Endocrine causes can be missed due to comorbidities and less frequent typical symp­toms. This review focuses on endocrine changes in aging.

I muži prožívají přechod, ačkoliv to odmítají přiznat

Keywords: Autoři: F. Gabalec;  J. Čáp Působiště autorů: IV. Zhoršená fyzická i psychická zdatnost v pokročilém věku nemusí být nutně způsobena věkem a zaslouží si správnou dia­gnostiku a terapii. Endokrinní příčiny mohou být, vzhledem k polymorbiditě a méně vyjádřeným symp­tomům, často opomenuty.

Mění se i pohled na sex

Článek shrnuje endokrinní změny ve stárnoucím organizmu. Klíčová slova: endokrinologie — hormony — stárnutí Úvod S expanzí celosvětové populace a zvyšováním očekávané průměrné délky života narůstá i počet lidí v geriatrickém věku.

O ženské menopauze se hodně mluví, proto tušíte, co všechno vás může čekat, jak si od nepříjemností ulevit i jaká pomoc je k dispozici. Svůj přechod ovšem prožívají i pánové, často je však zastihne zcela nepřipravené. Článek Hladiny pohlavních hormonů, které ovlivňují celou řadu tělesných pochodů, se s věkem snižují jak v ženském, tak mužském těle.

Společně s klesající mírou porodnosti má stárnutí naší populace závažné medicínské i nemedicínské konsekvence [1]. Podíl mužů a žen starších 65 let je největší v lidské historii a celosvětově rychle narůstá.

révové oči proti stárnutí očí truederma proti stárnutí

Není tomu jinak ani v ČR. V roce  byl počet osob nad 65 let 1,8 milionu a stále narůstá. Ve věku více než 85 let žilo v roce  v ČR  tisíc osob, což je dvojnásobek oproti roku Zvyšováním věku narůstá i počet osob postižených onemocněními provázejícími stáří.

Stárnutí je proces spojený s degenerativními změnami v mnoha orgánových systémech. Míra rozsahu těchto změn je závislá na genetice, přítomnosti ostatních onemocnění a efektu faktorů socioekonomických, environmentálních a životního stylu. Hypopituitarizmus dospělých, hypotyreóza, osteoporóza, diabetes mellitus, adrenální nedostatečnost, různé formy hypogonadizmu a endokrinní tumory se ve stáří vyskytují s větší frekvencí. Významně se liší i přístup k terapii endokrinních onemocnění v této populaci.

Liší se dávkování a v terapii hrají roli i unikátní psychosociální faktory, na které musí být brán ohled při hledání optimálního terapeutického postupu u starších pa­cientů. Následuje přehled nejčastějších endokrinních změn.

Endokrinní systém, z velké části ovlivněný bio­logickými rytmy, prochází během stárnutí mnoha změnami, které je nutno považovat za fyziologické.

maitre Bonnana suisse anti aging forumconstruire suisse anti aging

Hladiny hormonů mohou stoupat i klesat, jiné zůstávají neměnné [3]. Štítná žláza Poruchy funkce tyreoidální osy jsou časté v obecné populaci a jejich prevalence narůstá s věkem [4]. Důležité je odlišit výskyt syndromu netyreoidálního onemocnění, kdy dochází k poklesu volného trijodtyroninu  FT3vzestupu reverzního trijodtyroninu RT3 a při tom jsou hladiny tyreotropního hormonu TSH nízké nebo normální.

  1. Sdílet O stárnutí ženy mluvil s posluchačkami pořadu Zdravíčko urogynekolog Michal Turek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.
  2. I muži prožívají přechod, ačkoliv to odmítají přiznat - pspublishing.sk
  3. Andropauza – klimakterium mužů - pspublishing.sk

Normální je i hladina volného tyroxinu FT4. Důležité je tento syndrom odlišit od subklinické hypertyreózy. Prevalence primární hypotyreózy rovněž narůstá s věkem. Příznaky jsou ve stáří méně vyjádřené a nespecifické. Deprese, padání vlasů, suchá kůže, zimomřivost, menší chuť k jídlu, únava nebo slabost mohou být mylně přikládány samotnému stárnutí organizmu.

U nás zatím nejsou používány normy s ohledem na věk, ale je známo, že v průběhu stárnutí dochází ke zvýšení horní hranice normy pro TSH. Tento fyziologický posun je pak nutno odlišit od subklinické hypotyreózy, která, jak už vyplývá z názvu, se navíc neprojevuje klinickou symp­tomatologií.

hormonální terapie proti stárnutí u mužů

Manifestní hypotyreóza by měla být léčena vždy, otázka substituce v případě hypotyreózy subklinické je individuální. V nedávno publikovaném přehledu substituce tyroxinem vedla k úpravě hladin cholesterolu a LDL. Subklinická hypotyreóza je také spojena s větším rizikem srdečního selhání u osob nad 65 let. Navzdory tomu studie u osob nad 85 let prokázala vztahy s veřejností publiques suisse anti aging riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny při hodnotách TSH mezi horní hranicí normy a  V případě léčby je vždy nutné zahájit nižší dávkou tyroxinu a postupně ji zvyšovat.

Manifestní i subklinická hypertyreóza je ve stáří také častější a příznaky méně vyjádřené. Nejčastějšími příznaky pak jsou pokles hmotnosti a dušnost. Častější je i výskyt fibrilace síní. Bohužel není stále jasné ani z metaanalýz, zda subklinická hypertyreóza zvyšuje kardiovaskulární a celkovou mortalitu, stejně jako spojení s poruchou kognitivních funkcí a demencí [4].

Na druhou stranu manifestní i subklinická hypertyreóza je spojena se snížením kostní denzity. Výskyt uzlů ve štítné žláze rovněž narůstá s věkem [5].

Incidence malignit pak dosahuje vrcholu kolem sedmé dekády a jejich výskyt je spojen s horší prognózou než u mladších nemocných. Pankreas — inzulinová rezistence Důležité změny postihují i slinivku. Téměř polovina případů zůstává nedia­gnostikována. Klesá počet sekreční funkce inzulinu B buňkami, dalším hormonální terapie proti stárnutí u mužů je inzulinová rezistence.

První příznaky přechodu pocítí ženy asi ve 45 letech, změnu lze zvládnout s grácií

Hlavními příčinami jsou neadekvátní výživa, fyzická neaktivita, zvýšený podíl abdominálního tuku a snížení svalové hmoty [6,7]. Důvodem se zdá být snížení počtu funkčních buněk v zona reticularis kůry nadledvin [8]. V minulosti se o DHEA hovořilo jako o hormonu mládí a v přehledném referátu o něm pojednává prof.

  • Je hormon věčného mládí bezpečný? - pspublishing.sk
  • O mechanizmu těchto účinků lze zatím jen spekulovat, ale nepochybně jde o působení na více úrovních, kde významnou roli hraje ovliv­nění některých růstových faktorů, zúčastněných v procesech buněčného růstu a proliferace.

Přínos substituce DHEA byl prokázán u žen s adrenální nedostatečností, přínos substituce u starších osob nebyl prokázán [10,11]. Sekrece kortizolu zůstává ve vyšším věku neměnná nebo mírně stoupá, ranní hladiny adrenokortikotropního hormonu ACTH se nemění, ale stoupá sekrece ACTH večer a v noci.

Převažující účinek kortizolu má významný dopad na osteoporózu, kognitivní funkce a imunitní systém.

Co je to andropauza

Medikamentózní ovlivnění tohoto systému je obtížné. Minimální dopad na fyzio­logické procesy by měl mít mírný pokles aldosteronu a s ním spojený pokles plazmatické reninové aktivity. Hlavním účinkem je podpora růstu.

Mimo to hrají roli i v metabolizmu glukózy a lipidů. Hlavní příčinou je snížení sekrece somatoliberinu GHRH a zvýšení tonu somatostatinu. GH je sekretován méně často a s nižší amplitudou než u mladších.

I pánové stárnou a mají návaly

Změny ve stáří jsou podobné těm u nemocných s deficitem GH. U nemocných s deficitem GH vede jeho substituce k úpravě těchto změn — zvýšení svalové hmoty, zvýšení svalové síly, zvýšení kostní denzity, poklesu LDL, vzestupu HDL a zlepšení kvality života. Tyto účinky vedly k zneužívání rekombinantního GH jako prostředku proti stárnutí. Avšak v přehledu studií hodnotících substituci GH u zdravých starších osob vedla aplikace GH ke snížení tukové hmoty, zvýšení svalové hmoty obojí o 2,1 kg a snížení hladiny cholesterolu.

Endokrinologie stárnutí – krátký přehled

Bohužel však neměla žádný aditivní efekt ke cvičení než placebo, nedošlo ke zlepšení svalové síly, fyzické aktivity ani psychosociálním změnám [13].

Navíc bylo podávání spojeno s nežádoucími účinky jako syndrom karpálního tunelu, artralgie, porucha glukózové tolerance nebo diabetes mellitus.

Substituce je indikována pouze u prokazatelného deficitu růstového hormonu z organických příčin. Přesný mechanizmus ovlivnění však není znám.

Psychické i zdravotní problémy

Pohlavní orgány — menopauza a andropauza Nejrychlejší změnou okolo Cyklická sekrece estradiolu je nahrazena nízkou kontinuální hladinou. Toto období je doprovázeno vazomotorickými projevy, poruchou nálady, změnami kůže, zvýšením tukové tkáně a snížením svalové hmoty. Následně pak dochází k redukci kostní hmoty a zvyšuje se i riziko kardiovaskulárních onemocnění. Průměrný věk menopauzy se dlouhodobě nemění, ale se zvyšováním očekávané doby života tráví ženy až třetinu svého života v menopauze.

Terapeutické ovlivnění ztráty estrogenů hormonální terapie proti stárnutí u mužů kontroverzní výsledky a je příkladem obtížného balancování hormonální terapie ve stáří. Důležitá je doba zahájení hormonální substituce a délka podávání při zhodnocení dalších rizikových faktorů, kdy substituce estrogeny zvyšuje riziko koronárních příhod, venózního trombembolizmu a rakoviny prsu.

Krátkodobá terapie estrogeny vede k úlevě od vazomotorických symp­tomů, urogenitálních obtíží a zlepšení nálady. V terapii a prevenci osteoporózy se pak uplatní bezpečnější bisfosfonáty [15]. Endokrinologie stárnutí muže je komplexní. Jak muž stárne, je u něj malý a postupný pokles ne jako u žen pohlavních hormonů testosteronu a DHEAS. Je i individuální. Není jasné, zda je příznakem stárnutí nebo ukazatelem a důsledkem komorbidit. Dopad těchto změn s ohledem na všudypřítomnou roli pohlavních hormonů v organizmu je značný.

Zejména proto, že dia­gnostika deficitu androgenů je u staršího muže obtížná. Symp­tomy jsou nespecifické a překrývají se s ostatními komorbiditami. Problémem mohou být i ne zcela přesně určená rozmezí normálních hladin testosteronu pro staršího muže [17].

  • Mezivrstva operace vrásek
  • Středa 8.
  • Příznaky sexuální Dochází k poklesu erekční pohotovosti, erekce se stávají méně pevnými a vydrží kratší dobu, refrakterní fáze po vyvrcholení se prodlužuje a muži, pro které nebyl problém styk po krátké pauze opět i několikrát opakovat, jsou často nakonec rádi, že se jim podaří dokončit alespoň jeden akt.
  • Stárnoucí muž, hormonální a genetické změny | proLékařpspublishing.sk
  • Žádné recenze proti vráskám proti vráskám 7

Neexistují také žádné randomizované kontrolované studie, které by poskytly relevantní důkaz pro klinickou účinnost a bezpečnost terapie testosteronem u těchto mužů.

Naopak substituce je indikována při jasných klinických projevech hypogonadizmu a současně nízkém testosteronu. Nutné je sledovat prostatický specifický antigen, velikost prostaty a krevní obraz.

Andropauza – klimakterium mužů

S očekáváním dalšího zvyšování předvídané doby života by měla být cílem plná hormonální terapie proti stárnutí u mužů kapacita organizmu hormonální terapie proti stárnutí u mužů letech. Zda lze nevyhnutelný pokles funkcí v endokrinním systému bezpečně odvrátit substitucí nebo stimulací na prereceptorové úrovni, je stále kontroverzní téma a vyžaduje ještě mnoho práce a studií k ověření těchto hypotéz.

Doručeno do redakce: Filip Gabalec, Ph. United Nations.

Společně to zvládneme

Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Population Ageing Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zdravotnická ročenka České republiky

Možno vás bude zaujímať