Hormonální terapie proti stárnutí

Je hormon věčného mládí bezpečný?

Endokrinologie stárnutí – krátký přehled | Kardiologická revue – Interní medicína

Konference Revue Středisko Lékárna Angis Educare Revue - články - Hormonálně podmíněné stárnutí kůže Touha po nesmrtelnosti a elixíru mládí je stará jako lidstvo samo. Tajemný, až mystický proces stárnutí a umírání přitahoval odedávna pozornost vědců a filozofů, kteří se pokoušeli odhalit příčiny stárnutí, jeho mechanizmy a zákonitosti, ale především se snažili zpomalit jeho průběh.

Touhy po věčném mládí inspirovaly také mnoho umělců: z malířů můžeme jmenovat Lucase Cranacha staršího, který v roce dokončil obraz Pramen mládí Gemäldegalerie, Berlín. Jedná se o emblematický obraz návratu stařen k mládí pomocí koupelí v studnici mladosti. Ze světových literátů toužil po věčném a nekončícím mládí Oscar Wilde, který své touhy zhmotnil v Dorianu Grayovi. V české literatuře se tomuto fenoménu věnoval Karel Čapek v dramatu Věc Makropulos.

Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář:

Stárnutí kůže lze definovat jako evoluční děj, jehož výsledkem jsou morfologické a funkční změny probíhající synchronně v epidermis, dermis a hypodermis. Podle Piérarda lze rozlišovat sedm základních forem stárnutí kůže: stárnutí chronologické, genetické, sluneční photoagingbehaviorální kouření, dietní návyky, farmakakatabolické, endokrinní a gravitační. Uvedená klasifikace stárnutí kůže je velmi exaktní, v praxi se ale neujala.

hormonální terapie proti stárnutí

Praktické dělení stárnutí kůže podle Hönigsmanna zahrnuje: 1. Projevy menopauzy na kůži zahrnují záplavu vrásek, atrofii a suchost kůže, atonii a sníženou elasticitu kůže se sníženou rezistencí k traumatům a také bledost kůže.

Analýza krve - je potřeba si nechat testovat hormony?

Podobné změny se objevují i na sliznicích. Změny na kůži a sliznicích jsou v důsledku deficitu sexagenů reverzibilní a lze je terapeuticky kvantitativně i kvalitativně ovlivnit.

HORMONÁLNÍ KRÉM NA MÍRU

Nedostatek sexagenů v epidermis vede k atrofii a ztenčení, a to zejména stratum spinosum. Jsou také porušeny bariérové funkce stratum corneum vlivem estrogen-dependentní syntézy ceramidů v epidermis. Vyhlazení hranice mezi epidermis a dermis snižuje soudržnosti v oblasti junkce s tvorbou posttraumatických bul. V dermis nedostatek sexagenů vyvolává snížené množství a sníženou solubilitu kolagenu, vlákna kolagenu nemají fascikulární uspořádání, nýbrž gradulární. Kolagenní vlákna jsou výrazně ztenčená a fragmentovaná a ukládá se do nich kalcium, což dále zhoršuje jejich fragmentaci a snižuje jejich mechanickou odolnost.

Ztrácí se laterální koheze kolagenních vláken a dochází k jejich horizontálnímu uspořádání v dermis, mizí typické síťovité uspořádání.

recepty proti stárnutí

Lineární vztah mezi úbytkem kolagenu a poklesem tloušťky kůže ve vztahu k menopauze popisuje Brincatův index. Nedostatek estrogenů má hormonální terapie proti stárnutí následek rovněž redukci množství elastických vláken s jejich fragmentací, což vede ke snížení elasticity dermis, k zvýšení ochablosti a ke zvýšení kapacity kůže pro tvorbu vrásek folding fenomén.

ELIXÍR MLÁDÍ!

Deficitem estrogenů je rovněž negativně ovlivněna produkce glykosaminové extracelulární dermální matrix cestou estrogen-dependentní ligázy kyseliny hyaluronové. Ta spolu s poruchou sekrece mazu a potu snižuje hydrataci dermis a její schopnost vázat vodu.

domácí techniky, jak se zbavit akné

V hypodermis se objevuje estrogen-dependentní regionální lipodystrofie a atrofií vaziva v hypodermis vznikají hluboké vrásky. Nedostatek estrogenů snižuje hustotu vlasových folikulů zejména na vertexu kapilicia, v axilách a pubické oblasti, dochází ke zkrácení anagenní fáze vlasového cyklu a terminální ovlasení je nahrazováno jemným vellusem. Z relativního nadbytku hormonální terapie proti stárnutí se mohou u žen objevit známky virilizace.

Nehty v menopauze ztrácí lesk, jsou lineárně rýhovány, mizí lunula a zpomaluje se jejich růst. Bledost kůže a sliznic v menopauze vzniká dvěma estrogen-dependentními mechanizmy.

Revue - články - Hormonálně podmíněné stárnutí kůže

Distribuce receptorů pro estrogeny v organizmu je různá, vysoká koncentrace je v oblasti vaginálního epitelu, v kůži je největší koncentrace ve stratum granulosum epidermis na obličeji. Kožní estrogenní receptory, vizualizované protilátkou anti-p29, jsou lokalizovány v cytoplazmě keratinocytů, fibroblastů, sebocytů a buňkách vlasového folikulu.

hormonální terapie proti stárnutí proti stárnutí rutina 40s pin up

Jejich počet a funkce se v menopauze nemění. Tato skutečnost je předpokladem úspěšné léčby hormonálního stárnutí kůže.

hormonální terapie proti stárnutí vrásky pod očima na fotografiích

Estrogeny i estrogenům podobné substance fytoestrogeny můžeme využít v systémovém hormonální substituční terapie — HRT, hormonal replacement therapy i v lokálním hormonální terapie proti stárnutí. Sérový spad proti stárnutí 4 nexus HRT po menopauze spočívá v prevenci ztráty elasticity kůže, faciální hypertrichózy, v prevenci rozvoje osteoporózy, v prevenci komplikací močového systému způsobených estrogenním deficitem časté nucení na močení, další zhoršení již existující inkontinence moči, opakující se infekce vývodných cest močových a také v prevenci atrofie vaginální sliznice a z ní rezultující dyspareunie.

HRT je vždy léčbou kombinovanou, estrogen--progestinovou. Gestagenní komponenta HRT je důležitá k udržení stávajícího dermálního a kostního kolagenu in situ přímá inhibice matrixmetaloproteáz — MMP a k prevenci endometriální hyperplázie.

Účinky HRT na kůži hormonální terapie proti stárnutí komplexní. Zvýšené množství nově tvořeného kolagenu po HRT závisí na množství dermálního kolagenu před terapií. Optimální množství kolagenu je pozorováno po dvou letech od zavedení terapie.

Vztah mezi hormony a stárnutím - Vliv hormonální léčby na vazomotorické příznaky

Hydratace epidermis je příznivě ovlivněna také zvýšenou produkcí ceramidů a reparací estrogen--dependentní porušené hormonální terapie proti stárnutí bariéry ve stratum corneum. HRT rovněž zvyšuje epidermální obnovu keratinocytů se zvýšením tloušťky epidermis antiatrofický účinek estrogenů — tloušťka epidermis se normalizuje za 3 měsíce po nasazení HRT a po jejím vysazení přetrvává dalších šest měsíců.

HRT má dnes široké uplatnění a pomáhá také redukovat frekvenci a rozsah návalů a atrofii urogenitálního systému, reparuje kožní změny, snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a působí preventivně proti osteoporóze.

Vliv HRT na kůži je sekundární, nicméně evidentní, a pozitivně ovlivňuje psychiku stárnoucích žen. Touto léčbou zpomalíme proces stárnutí kůže a zlepšíme, až odvrátíme již stávající známky tohoto procesu. Hormonální terapie proti stárnutí mladou kůži však vytvořit nedokážeme, protože hormonální stárnutí je jen jednou ze součástí vnitřního a zevního stárnutí.

Endokrinologie stárnutí – krátký přehled

TOPICKÉ ESTROGENY U žen, jež nemohou být léčeny HRT karcinom prsu a endometria i v anamnéze, gynekologické krvácení nejasné etiologie, těžká hepatocelulární insuficience, cholestáza, otoskleróza, porfyrie, těžká arteriální hypertenze, tromboembolie v anamnéze, cévní mozkové příhodylze v léčbě hormonálního stárnutí využít topické estrogeny, které byly pro svůj antiatrofický efekt využity v gynekologii již v roce u atrofie epitelu vulvy a vagíny.

Pro svůj nízký absorpční koeficient a tím výrazný epidermotropizmus je preferován v léčbě topický estriol. Jedná se o skupinu chemicky nesourodých látek patřících mezi izoflavonoidy, lignany a další nesteroidní molekuly, které mají strukturálně a funkčně homologní molekulu se 17β-estradiolem.

hormonální terapie proti stárnutí vichy make up Liftactiv FlexiLift teint

Fytoestrogeny lze použít systémově nebo lokálně genistein, daidzein, glycitein v prevenci a korekci změn kůže obličeje žen v menopauze. Nižší výskyt karcinomu prsu, endometria, tlustého střeva a menopauzálních návalů v dekoltu a obličeji u žen v Asii se vysvětluje právě zvýšeným přísunem sójových izoflavonoidů v potravě. Sójové izoflavonoidy významně upravují lipidový metabolizmus a snižují celkový i LDL cholesterol a také homocystein u žen v premenopauze.

Tato skutečnost je pokládána za důležitý faktor prevence kardiovaskulárních nemocí v menopauze. Moderní je topická aplikace testosteronu v gelovém vehikulu, lokálně aplikované avokádofurany a antioxidanty vitamín C, vitamín E, koenzym Q 10, lykopenretinoidy a mnoho dalších substancí.

Je hormon věčného mládí bezpečný?

ZÁVĚR Hormonální stárnutí je součástí chronobiologického stárnutí a podléhá individuálním genetickým hodinám. Důležitou úlohu v něm hraje pokles estrogenů, který se považuje za kruciální faktor příznaků stárnutí kůže v menopauze. HRT zpomaluje proces stárnutí organizmu žen v menopauze a sekundárně ovlivňuje také hormonální stárnutí kůže.

Kosmetický průmysl využívá k ošetřování kůže menopauzálních žen izoflavonoidy, které mají podobné chemické složení a účinky jako přirozeně se vyskytující estrogeny. Důkladnou znalostí problematiky hormonálního stárnutí kůže můžeme ženám v menopauze nabídnout širokou paletu přípravků, které lze využít k léčbě i prevenci tohoto korektivně dermatologického problému.

Možno vás bude zaujímať