Jak se zbavit uhlíku

Kam s uhlíkem? Možná by z něj šly vyrábět čedičové kostky - pspublishing.sk

mikro dermabraze proti stárnutí

Redakce Nazeleno. Jak se jich zbavit? Jak fungují první reaktory a co dokáží?

jak se zbavit uhlíku

Kde jsou naopak rizika? O takovéto technologii již dávno snili. Ostatně, už ji rovněž zapracovali do svých futuristických energetických koncepcí. Ve svém minulém článku jsem psal o studii Světového fondu na ochranu přírody WWFkterá v budoucnu počítá s výrazným využitím technologie.

Dřevostavby pomáhají zbavit planetu uhlíku

Ve své projekci na ni postavil budoucí světovou elektroenergetiku. V podstatě se jedná o doplňková technická zařízení, která jsou začleněna do technologických systémů úpravy spalin klasických tepelných elektráren na fosilní paliva. Úkolem zařízení je zachytit CO2 vznikající v procesu spalování v kotli elektrárny, plyn dále vhodným způsobem zpracovat a následně kontrolovaným způsobem uložit v bezpečném trvalém úložišti.

Jedním z nejpropracovanějších projektů technologie CCS na světě jak se zbavit uhlíku době disponuje energetický koncern Vattenfall. Technici spustili v dubnu testovací jednotku o výkonu 0,5 MWt a nedávno konkrétně 9.

akaninyén proti stárnutí

Tímto způsobem docílíme nižších množství zpracovávaného plynu a vyhneme se následným potížím se zpracováním oxidů dusíku NOxkteré samy o sobě přinášejí značné komplikace z hlediska ochrany ovzduší. Tyto technologie však byly v minulosti primárně vyvíjeny za účelem zplyňování uhlí v chemickém průmyslu a až následně se začaly modifikovat i pro technologie CCS. Proto je IGCC prakticky neslučitelná s fungováním již vybudovaných fosilních elektráren.

Nová zbraň proti globálnímu oteplování. Vědci dokážou proměnit CO2 na kámen

Zdroj: Vattenfall Europe AG Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a záměru provozovatele prozkoumat technologie, které by případně bylo možné využít pro rekonstrukce stávajících elektráren na fosilní paliva, bylo rozhodnuto o prověření technické varianty č. Jak to celé funguje? Technicky orientovaní zájemci z řad čtenářů se mohou v  druhé kapitole článku otevře se v samostatném okně podrobněji seznámit s grafickou prezentací základních technologických objektů a principu funkce CCS elektrárny typu Oxy-Fuel převzato z německých zdrojů, legenda v češtině.

Současná celosvětová produkce oxidu uhličitého CO2 je jedním z nejpalčivějších problémů v oblasti životního prostředí. Stoupající koncentrace tohoto plynu v zemské atmosféře je jedním z důvodů, proč neustále stoupá riziko skleníkového efektu a proč se atmosféra na Zemi otepluje.

Ostatní čtenáři mohou pokračovat následujícím odstavcem. Aby bylo možné přivádět do kotle čistý kyslík, musí být v systému přívodu vzduchu do kotle instalována separační jednotka, v které je z přiváděného vzduchu odseparován dusík a další plyny. Ty jsou odváděny mimo systém spalování, tj.

Online diskuse

Spaliny z kotle jsou následně zpracovávány obdobným způsobem jako v současných moderních uhelných elektrárnách, tj. Plyn následně vstupuje do chladiče, kde dochází ke kondenzaci vody.

Na konci tohoto technologického řetězce tedy získáme téměř čistý CO2, který je následně transportován kompresorem do jak se zbavit uhlíku jednotky.

Tam je buď zkapalněn a přečerpán do transportních vozidel, nebo stlačen na jak se zbavit uhlíku transportní tlak a potrubím dopraven na konečné úložiště. Kde se má CO2 ukládat?

jak se zbavit uhlíku

Zpracovaný CO2 je možné ukládat ve vhodných geologických formacích pod zemským povrchem nebo v hlubinách oceánu. Pro ukládání CO2 jsou m. Bohužel ano, a to hned několik a poměrně zásadních.

jak se zbavit uhlíku

Rovněž další technologická zařízení v systému separace, zpracování a transportu CO2 vyžadují přívod energie. Energetické nároky rozhodně nejsou zanedbatelné.

Jak jsem však uvedl výše, technologie separace a zpracování CO2 je energeticky náročná. Rovněž tak technologie vlastní přepravy a ukládání CO2 vyžaduje určité množství energie a fosilních paliv ať už se jedná o přepravu potrubím, automobily, loděmi apod.

Dům na bázi dřeva

Pokud má mít celá technologie nějaký smysl, výsledná uhlíková bilance procesu CCS musí zůstat záporná, a to, pokud možno, co nejvýrazněji. Jinými slovy množství zachyceného a uloženého CO2 položka mínus musí být větší než navýšení emisí CO2 způsobené dodatečnou spotřebou energie a fosilních paliv na technologie zachycování, transportu a ukládání CO2  položka plus. Pokud by provozovatel elektrárny např.

Podotýkám, že toto je teoretický příklad vymyšlený autorem článku pouze pro názornou ilustraci problému. Rovněž je nutno připomenout, že po injektáži CO2 je bývalé ložisko čehokoliv navždy zapovězeno pro budoucí těžbu modernější technologií popř.

  • Co dělat vrásky na tváři
  • Jak se zbavit strukturovaného stropu
  • Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Zapomněli jste heslo?
  • Alkohol ze vzduchu?

Bude to natlakovaná plynová láhev čekající na vhodné podmínky k vypuštění plynu. Lze předpokládat, že CO2 bude z úložiště v určité míře unikat podél geologických zlomů.

Uhlíková neutralita

Takže je pouze otázkou času možná i tisíciletíkdy uskladněný plyn postupně unikne. Ukládaný CO2 má být skladován v plynné formě pod vysokým tlakem.

nejlepší mytí proti stárnutí Špičkové výrobky proti stárnutí pro citlivou pokožku

Zvýšení tlaku v úložišti může způsobit mikrozemětřesení s rizikem narušení nadložních vrstev a náhlého a nepředvídatelného masového úniku CO2. Problém je v tom, že CO2 přestává být ve vyšších koncentracích neškodným sodovkovým plynem a zabíjí.

Nechci čtenáře přespříliš strašit, ale k podobné katastrofě spojené s únikem CO2 z podzemí již došlo Předpokládaný únik CO2 při jezerní zemětřesné erupci byl zpětně vyčíslen vyšetřovací komisí na 1,6 milionu tun. Podle dostupných zdrojů bylo v okolí 20 km od jezera udušeno údajně až lidí a  hospodářských zvířat.

Simona Fendrychová Řešením by mohl být převratný islandský projekt, díky němuž je oxid uhličitý přeměněn na horninu.

Další komentáře na Nazeleno — Vyhazovat staré věci není ekologické — Kritika WWF: Takhle to nepůjde — Google ničí planetu, dýchání taky Z bezpečnostního hlediska je zcela absurdní, že technologie CCS prosazují lidé, kteří velmi rádi a velmi často hovoří o potenciálních a mnohdy až zcela hypotetických bezpečnostních rizicích hlubinných úložišť jaderného odpadu, ale velmi reálná bezpečnostní rizika úložišť stovek milionů kubíků CO2 je nechávají zcela v klidu.

Ochranu životního prostředí si osobně představuji poněkud jinak, především z hlediska nezaujatého posuzování možných bezpečnostních rizik.

Technologie Carbon Capture & Storage

Doposud nejsou veřejně k dispozici ani data z pilotní elektrárny Schwarze Pumpe v Lausitz. V roce má být uvedena do provozu první demonstrační elektrárna průmyslové velikosti o výkonu MWe, což bude první zlomový bod, kdy se naplno projeví veškeré výhody či nevýhody technologie CCS. V současné době jsem opravdu na pochybách, zda technologie CCS mají vůbec nějaký smysl z hlediska výsledné energetické a uhlíkové bilance. A bezpečnostní rizika trvalých úložišť CO2 jsou zcela nepochybně nesrovnatelně vyšší než u trvalých úložišť jaderného odpadu.

Uhlíková neutralita – Wikipedie

Dočkejme tedy času, v průběhu několika let budeme vědět víc. Další články na téma Energie lze nalézt na osobním blogu autora. Autor: Redakce Nazeleno.

Možno vás bude zaujímať