Miliarda průmyslu zaměřená proti stárnutí

miliarda průmyslu zaměřená proti stárnutí

co dělat, vrásky na tváři nasolabiálne záhyby botulotoxinu

Členské společnosti Členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 33 farmaceutických společností působících v České republice, které vyvíjejí a dodávají na trh nové, účinnější a bezpečnější miliarda průmyslu zaměřená proti stárnutí. Zjistěte, o které se jedná. V České republice jsou páteří vývoje léčiv Přestože základní výzkum a vývoj léků většinou probíhá v laboratořích mateřských společností, investují členské společnosti AIFP v České republice stamiliony korun ročně do klinického vývoje nových léčiv.

Ovládni svou mysl

Klinický vývoj je součástí mnohaletého procesu ověřování účinnosti a bezpečnosti nově objevených léků. Výzkumní pracovníci a lékaři, kteří se do ověřování zapojují, se stávají součástí mezinárodních vědeckých týmů.

Zapojením se do vývoje inovativních léků mohou čeští pacienti získat rychlejší přístup k nejmodernějším a vysoce účinným terapeutickým metodám.

miliarda průmyslu zaměřená proti stárnutí

Vytvářejí zajímavé pracovní příležitosti V České republice zaměstnávají členské společnosti AIFP přibližně 2 lidí. Zajímavé profesní výzvy u nich mohou nalézt především odborníci z oblasti farmacie, medicíny, ekonomie nebo také chemie či biologie.

miliarda průmyslu zaměřená proti stárnutí

Jejich zaměstnanci mají možnost podílet se na výzkumu, vývoji nebo propagaci inovativních léků. Členské společnosti AIFP mají na českém i světovém trhu významné postavení a renomé a jako zaměstnavatelé přinášejí do České republiky i nejmodernější nástroje personálního řízení a rozvoje lidských zdrojů a péče o zaměstnance.

Uvědomují si svou společenskou odpovědnost Členské společností AIFP organizují a podporují veřejně prospěšné a charitativní projekty, včetně firemního dobrovolnictví.

miliarda průmyslu zaměřená proti stárnutí

Své aktivity nejvíce zaměřují do sociální oblasti a péče o pacienty. Mateřské společnosti členských firem AIFP jsou aktivní celosvětově.

systém proti stárnutí eternalizmu edice ad Solemate suisse anti aging

Angažují se také v rozvojových zemích, kde organizují preventivní a vzdělávací programy v boji proti závažným nemocem.

Možno vás bude zaujímať