Podnik publique suisse anti aging,

Společnost Gilead respektuje soukromí jednotlivců a cení si jejich důvěry.

EUR-Lex Access to European Union law

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví principy ochrany údajů společnosti Gilead, které se týkají osobních údajů, včetně postupů ochrany údajů a technických bezpečnostních opatření, které společnost Gilead dodržuje při běžném podnikání, aby zajistila bezpečnost a soukromí osobních údajů.

Společnost Gilead bude shromažďovat, používat a sdělovat osobní údaje získané z EU nebo Švýcarska pouze v souladu s principy uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, s výše uvedenými zásadami štítů na ochranu soukromí a požadavky právních předpisů.

  • Лошади - муляж.

  • Элли разделила их на две отдельные группы: в одной пары были смешанными, в другой составлены только из октопауков.

Pro účely prosazování dodržování štítů na ochranu soukromí společnost Gilead potvrzuje, že podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise Spojených států Federal Trade Commission, FTC.

Rozsah platnosti Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů, které společnost Gilead obdrží v rámci obchodních operací včetně osobních údajů získaných organizacemi třetí strany nebo fyzickými osobami, které jednají jako zástupci společnosti Gilead od zdravotnických pracovníků, zákazníků, účastníků klinických hodnocení, spotřebitelů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, v jakémkoli formátu, včetně elektronického i papírového.

Organizace třetí strany zahrnují dceřiné společnosti Gilead a jejich obchodní partnery, jejichž aktuální seznam je k dispozici na vyžádání.

The proposed new legal framework consists of two legislative proposals: Tato důvodová zpráva blíže představuje navrhovaný nový právní rámec pro ochranu osobních údajů v EU, jak stanoví sdělení KOM 9 v konečném znění[1]. Navrhovaný nový právní rámec sestává ze dvou legislativních návrhů: — a proposal for a Regulation of the Podnik publique suisse anti aging Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data General Data Protection Regulationand — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů obecného nařízení o ochraně údajů a — a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data[2]. This explanatory memorandum concerns the legislative proposal for a General Data Protection Regulation. Tato důvodová zpráva se týká legislativního návrhu obecného nařízení o ochraně údajů.

Identifikace fyzické osoby může být buď přímá, nebo nepřímá a může ji provádět společnost Gilead nebo může být prováděna jejím jménem.

Citlivé osobní údaje zahrnují informace, které odhalují jedinečné identifikátory přidělené státními úřady, finanční informace, rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace nebo jakýchkoli trestných činů údajných či podnik publique suisse anti aging.

North America

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead Oznámení: Shromažďování, zpracování, uložení, použití a zpřístupnění osobních údajů v obchodním kontextu je pro plnění mnoha podnikových funkcí společnosti Gilead nezbytné. Podnik publique suisse anti aging však mnoho případů, kdy společnost Gilead váš souhlas se zpracováním nebo zpřístupněním osobních údajů nevyžaduje.

podnik publique suisse anti aging trendy v obchodě s kosmetikou proti stárnutí

Společnost Gilead nemusí váš souhlas vyžadovat pro zpracování nebo předání osobních údajů pro ty účely, kde existuje právní základ, např. Osobní údaje, které shromažďujme, budou záležet na tom, jaký druh interakcí se společností Gilead si vyberete. Když se účastníte klinických hodnocení Když se účastníte klinického hodnocení společnosti Gilead podnik publique suisse anti aging některého z našich partnerů, budeme vaše osobní údaje shromažďovat tak, jak to bude nezbytné pro splnění účelu klinického hodnocení.

podnik publique suisse anti aging

Toto může zahrnovat citlivé osobní údaje, jako jsou např. Nicméně v souladu s tím, jak vyžadují zásady, budou osobní údaje přiměřeně pseudonymizovány, aby bylo chráněno vaše soukromí a zároveň zachována integrita klinického hodnocení. Budete-li požadovat informace o našich službách Pokud budete požadovat další informace o našich službách, požádáme vás, abyste nám zaslali své jméno, e-mailovou adresu, název vaší organizace a zemi, kde sídlíte, abychom vám mohli poslat požadované materiály a aby nám to umožnilo zjistit, zda máte se společností Gilead stávající vztah.

Ему и так известно общее мнение. Но всеобщее неодобрение только озлобит его, и, вероятнее всего, вызовет какую-нибудь выходку. Нет, дорогой. Увы, мы можем только надеяться на то, что никаких неприятностей не произойдет.

Ричард молчал почти минуту.

Ve formuláři pro odeslání údajů označíme hvězdičkou, které údaje jsou dobrovolné a které jsou povinné. Tyto údaje mohou obsahovat informace, které uvedete v žádostech nebo jiných formulářích, které mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a platební informace.

Fyzické osoby by neměly společnosti Gilead poskytovat žádné osobní údaje, které nejsou výslovně požadovány. Pokud Gilead obdrží osobní údaje od svých dceřiných nebo sesterských společností nebo od jiných subjektů, bude je používat nebo zpřístupňovat v souladu s výše uvedenými postupy.

podnik publique suisse anti aging ever mladý proti stárnutí ottawa

Obecně Od třetích stran, kterým údaje zpřístupňujeme, je ze zákona nebo na základě smluvních závazků požadováno, aby zachovávaly důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů a aby je používaly a zpřístupňovaly pro účely, které by rozumný člověk za daných okolností považoval za přiměřené, v souladu s veškerou platnou legislativou, přičemž tyto účely jsou následující: pro provedení klinického hodnocení, kterého se účastníte, je-li to nezbytné; pro poskytnutí přípravků a služeb, které jste od nás požadovali; abychom vás informovali nebo dovolili našim sesterským společnostem, aby vás informovaly o určitých výrobcích nebo službách, které nabízejí; pro právní, regulační a související účely; a pro zpracování transakcí prostřednictvím poskytovatelů služeb zpracování dat.

Pokud tyto třetí strany chtějí používat vaše osobní údaje k jakémukoli jinému účelu, budou mít právní povinnost vás o tom informovat, a bude-li to vyžadováno, získat váš souhlas.

Chcete-li získat další informace o těchto třetích stranách, kontaktujte nás na adrese privacy gilead.

Knihovna Eurocentra Liberec

Sdílení se sesterskými společnostmi V rámci běžného poskytování služeb pro naše klienty lze osobní údaje sdílet v rámci společnosti Gilead a jejích sesterských společností pro výzkumné a statistické účely, pro účely bezpečnosti a účinnosti léků, řešení onemocnění, správy systému a prevence nebo odhalování kriminality nebo pro jakýkoli jiný účel identifikovaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poskytovatelé služeb Protože mnoho poskytovatelů služeb, které k plnění výše uvedených účelů využíváme, sídlí v zemích mimo vaši vlastní zemi, budou vaše osobní údaje zpracovávány a uloženy v těchto jiných zemích, a státní úřady, soudy nebo policejní orgány nebo regulační úřady těchto zemí mohou podle místních zákonů získat přístup k vašim osobním údajům.

deux fois noel suisse proti stárnutí cena séra proti stárnutí pokožky

Obchodní transakce Jelikož své podnikání i nadále rozvíjíme, je možné, že budeme prodávat či kupovat majetek. Při takovýchto transakcích jsou uživatelské informace, včetně osobních údajů, obecně součástí předávaného obchodního majetku.

South America

Při akvizici buď celé společnosti Gilead, nebo podstatné části jejího majetku, mohou být vaše osobní údaje součástí předávaného obchodního majetku. Osobní údaje můžeme také zpřístupňovat tak, jak uznáme za vhodné, abychom vyhověli jakémukoli platnému zákonu, nařízení, soudnímu sporu nebo úřední žádosti.

  1. Ziano recenze proti stárnutí
  2. Nejlepších tajemství krásy proti stárnutí

Možnost volby: Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas s řádným a zákonným zpracováním osobních údajů, bude před shromažďováním daných osobních údajů poskytnuta možnost souhlas poskytnout. Váš souhlas může poskytnout váš oprávněný zástupce, jako např.

podnik publique suisse anti aging

Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas, budete tento souhlas moci kdykoli odvolat. U citlivých osobních údajů nabízí Gilead fyzickým osobám možnost kladně a výslovně povolit nebo souhlasit podnik publique suisse anti aging shromažďováním, zpracováním, předáváním nebo zpřístupněním jejich citlivých osobních údajů třetí straně, která není zástupcem, nebo k použití jejich citlivých osobních údajů pro jiný účel, než je ten, s nímž fyzická osoba původně souhlasila.

Он состоял из прямоугольных блоков, похожих на игрушечные кубики, в точности напоминая робота, проводившего испытания, которым Николь и ее семья подверглись в Узле возле Сириуса годы и годы назад, еще до возвращения в Солнечную систему.

Робот возвышался над Николь и октопауком.

Společnost Gilead nebude zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou konkrétních ustanovení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo toho, co vám bylo sděleno.

Gilead může předávat osobní údaje mimo zemi jejich původu pro účely a způsobem, který je uveden výše; včetně za účelem zpracování a uložení poskytovatelem služeb a sesterskými společnostmi v souvislosti s těmito účely.

podnik publique suisse anti aging ameretat proti stárnutí

Ve všech situacích podnikne společnost Gilead přiměřené kroky, aby zajistila, že je vaše soukromí chráněno. Mezi tyto kroky mimo jiné patří: zavedení kontrolních mechanismů v oblasti ochrany soukromí, zabezpečení, smluvní kontroly, jakož i kroky uvedené výše, jak vyžadují příslušné právní předpisy.

Jestliže se jakékoli osobní údaje odesílají ze země dané fyzické osoby, pak podléhají zákonům země, v níž jsou uchovávány, a mohou podléhat zpřístupnění státním úřadům, soudům nebo policejním orgánům nebo regulačním úřadům této druhé země v souladu se zákony dané země a v souladu se zásadami.

  • Vráskový krém pro ženy po 60
  • Ošetření proti stárnutí v terénu
  • Вырвав одно из красных растений, Ричард немедленно бросил его, когда оказавшаяся на поверхности зеленая кожистая сфера шевельнулась на красном стебле.

  • EUR-Lex - PC - EUR-Lex
  • Privacy Statements | Gilead
  • Все восемьдесят октопауков, ныне живущих и работающих в Военном Домене, будут терминированы, как только война закончится или же угроза ее минует.

Odpovědnost za další předání: Společnost Gilead získá od svých poskytovatelů služeb a sesterských společností záruky, že budou osobní údaje chránit v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Možno vás bude zaujímať