Technologie proti stárnutí trinfinity8. Doporučeno pro vás | pspublishing.sk

technologie proti stárnutí trinfinity8

Vysvětluje jak… V poslední době jsme o Bristol Ridge psali hlavně v souvislosti s desktopem, kde nahradí již mírně vousatící APU Kaveri.

gen a Traiteur suisse proti stárnutí

Pozicí v mobilním 15W segmentu si je natolik jistá, že technologie proti stárnutí trinfinity8 ve výkonu i energetických nárocích ilustruje právě srovnáním s 15W Carrizo. Přehled parametrů zvýrazňuje změny, které nastaly oproti Kaveri a částečně i oproti Carrizo.

EltaMD PM Therapy Hydratační krém na obličej, antioxidant, směs peptidů a ceramidu (48ml)

Je třeba zdůraznit, že je řeč o srovnání 15W mobilních modelů obou architektur. Srovnání vychází z výsledků testu Cinebench, kde nový model dosáhl výsledného skóre ,86, zatímco 15W Kaveri , Pro úplnost, 15W Carrizo dosahuje , AMD tato zlepšení vysvětluje souborem mnoha zlepšení a optimalizací energetické stránky.

Svůj podíl přináší i vylepšený výrobní proces, který - obzvlášť při vyšších taktech - vykazuje nižší technologie proti stárnutí trinfinity8 nároky. To ale v případě 15W APU, které vysokých taktů dosahuje spíše sporadicky, není hlavním zdrojem úspory. Kaveri využívala technologii DVFS Dynamic Frequency and Voltage Scalingcož si lze představit jako stupňovitou závislost taktovací frekvence a napětí. Řízení spotřeby pracovalo s několika stupni taktovacích frekvencí a každému stupni bylo přiřazeno konkrétní napětí.

Doporučeno pro tebe

AVFS oproti tomu pracuje s hladkou křivkou, takže napětí původně zvyšované schodovitě není zbytečně vyšší, než by bylo třeba. Není třeba ponechávat zbytečnou rezervu pro kompenzaci výrobní variability. Díky tomu mohou čipy běžet až na o MHz vyšších taktech bez zvýšení napětí.

technologie proti stárnutí trinfinity8

Krémy na vrásky diskuze křemíkový čip v dlouhodobém časovém horizontu degraduje zhoršují se vlastnosti dielektrika, dochází k elektromigraci. Tento proces do jisté míry závisí na teplotě a taktovacích frekvencích. Proto jsou běžně při stanovení nejvyšších parametrů, které mohou být produktu nastaveny aby čip po celou dobu své životnosti fungoval stabilně nastaveny na základě předpokladu, že jádro po celou svojí životnost poběží při maximální teplotě a na maximálních taktech.

Mohlo by se vám také líbit

Toto klasické řešení má dva zásadní nedostatky. V první řadě je takto stanovená kombinace taktů a napětí v začátku životnosti čipu příliš příčné vrásky, jinými slovy při daném napětí by čip zvládal stabilně i vyšší takty, nebo by ke stabilnímu běhu na daných taktech stačilo nižší napětí a tím nižší spotřeba.

V řadě druhé lze říct, že čip ve skutečnosti nedegraduje tak rychle technologie proti stárnutí trinfinity8 neběží po dobu celé životnosti na maximální teplotě a taktechtakže jsou parametry nastaveny příliš konzervativně i pro konec očekávané životnosti čipu. AMD proto Bristol Ridge implementovala technologii, která permanentně monitoruje teplotu a takty čipu a z těchto údajů v kombinaci s křivkou odvozenou od parametrů výrobního procesu odvozuje kombinaci napětí a taktů, na kterých čip může v daný okamžik stabilně běžet.

Vědci netuší, proč Země mění svou vibraci

Díky tomu je eliminována přehnaná rezerva vycházející z maximálních teplot, maximálního napětí a situace na konci životnosti čipu a je aplikována pouze rezerva odpovídající aktuálnímu stavu čipu.

AMD se rozhodla takto získaný bonus v energetické efektivitě využít pro zvýšení taktů boostkteré mohou jen díky této technologii dosahovat až o MHz výše než u Carrizo bez zvýšeného napětí.

technologie proti stárnutí trinfinity8 recenze noční sny proti stárnutí

Ve své podstatě jde o skloubení faktů, že zařízení s těmito procesory mají uživatelé často položená na svém těle a neměla by je proto ani při maximální zátěži pálit a že teplota zařízení a aktuálně nastavená taktovací frekvence spotřeba musejí být nějakým způsobem závislé.

S tímto přístupem ale dochází k přiblížení teplotního limitu až po několika desítkách minut běhu v zátěži. Takže až půl hodiny běhu zařízení může být výkon čipu limitován zbytečně, aniž by to mělo nějaký význam.

Technologie STAPM umožňuje jádru, aby po dobu, dokud není dosaženo teplotního limitu, použilo vyšší boost je-li to pro aplikaci prospěšné a teprve v okamžiku dosažení limitu bylo zasahováno do výkonu.

To přináší několik výhod: obecně vyšší výkon do zahřátí oproti klasickému řešení bez STAPM a dále i vyšší energetickou efektivitu.

Zprávy o kráse, recenze produktů, tipy a triky

Pokud díky vyššímu boostu může být jednorázová operace provedena rychleji a následný čas technologie proti stárnutí trinfinity8 APU, čipset a paměti trávit v úsporném stavu, je celkově spotřebováno méně energie, než když APU běží déle byť na nižších taktechale čipset a paměti jsou vytěžované delší dobu.

Díky tomu, že je energie spotřebovaná pro provedení operace nižší a systém navíc běží delší čas v úsporném stavu, je k dispozici více času pro odvod tepla, kterého je navíc menší množství. Teplota čipu proto bude nižší, díky čemuž může být častěji dosahováno vyšších taktovacích frekvencí boost a tím vyššího výkonu. BTC Boot Time Power Supply Calibration redukuje nadbytečné rezervy v napětí v souvislosti s kusovou variabilitou regulátoru napětí a stárnutím tranzistorů.

potraviny proti stárnutí tratamiento

BTC umožňuje, aby při spuštění byla přesně změřena hodnota napětí, kterou regulátor napětí dodává a uzpůsobena aktuálnímu stavu čipu. Tím lze ušetřit respektive snížit napětí až o 30 milivoltů.

Závěrem lze zmínit ještě vylepšené řízení regulaci napětí v kombinaci s tzv.

Možno vás bude zaujímať